GÖRSEL İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI (BASIM VE YAYIN TEKNOLOJİLERİ)


Bölüm Hakkında

Görsel İşitsel Teknikler ve Medya Yapımcılığı Bölümü, Basım ve Yayın Teknolojileri Programı (1. Öğretim) olmak üzere 1 programdan oluşmaktadır. 

Bu programların için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.
 
Kontenjan : 40 (1. Öğretim) 
 
Programın Amacı

Çağımızın modern toplum anlayışı; ülkede basılan gazete, dergi, kitap gibi yayınların tirajı ile ölçülmektedir. Bu yayınların çoğaltıldığı basım sektörü, ülkemizin hızlı gelişmesini sağlayarak, modern ve okuma düzeyi yüksek bir toplum olma yolunda ilerlemektedir. Bu nedenle, bölümümüz sektörümüzün uygulama alanlarına; yüksek el becerisine ve teorik bilgilere sahip ana elemanları; baskı öncesi tasarım eğitimi ile donanımlı, baskı tekniklerine hakim, teknolojiyi yakından takip eden, hayata geçiren, deneyim kazanmış, nitelikli bireyler yetiştirmektedir.
 
 
Çalışma Alanları
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü Mezunlarının sektörde çalışabileceği alanlar;
 
Grafik Tasarım Birimleri,
Halkla İlişkiler,
Müşteri İlişkileri, temsilci firmaları,
Üretim Planlama Departmanları,
Kalite Departmanları,
Ar-Ge (Araştırma Geliştirme) Departmanları,
Gazeteler,
Ajanslar,
Yayın evleri,
Yan Sanayi (Kesim bıçakları, kağıt firmaları, mürekkep firmaları, solvent üreten firmalar, kalıp firmaları, film firmaları ve yardımcı hizmet veren firmalar),
Ambalaj firmalarında konstrüksiyon tasarım,
Ambalaj firmalarının üretim departmanları,
Etiket Sanayi,


gibi kamu ve özel kurumların tüm departmanlarında görev alabilmektedirler.
 
Yatay ve Dikey Bölümler Arası Geçiş
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümü öğrencilerinin mezun olduklarında kontenjanlara göre alanlarındaki lisans programlarına dikey geçiş yapabilmeleri olanağı vardır.
 
Bölüm mezunları, dikey geçiş için örgün lisans programlarına başvuracağı gibi açıköğretim lisans programlarına da başvurabilirler. Hangi meslek yüksekokulu ve açıköğretim önlisans programlarından, hangi lisans programlarına dikey geçiş yapılacağı ve bu programlara ayrılacak kontenjanlar, her yıl üniversitelerin görüşleri de alınmak suretiyle Yüksek Öğretim Kurulu tarafında saptanır ve DGS kılavuzu ile yayınlanır.
 
Dikey geçiş yönetmeliğinde belirlenen koşullara uyan ve başvuruları kabul edilen adaylar, sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Önlisans mezunu öğrenciler DGS sonuçlarına göre ÖSYM tarafından uygun lisans programlarına yerleştirilirler. Lisans öğrenimine başlama hakkını elde eden öğrencilere, üniversitelerince “Lisan Öğrenimine Hazırlık Programı” uygulanır. Bu programda öğrenciye, birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenir. “Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı”nın süresi en çok 2 yarıyıldır. Meslek yüksekokulu mezunları ile açık öğretim önlisans programlarında mezun olanlar, arzu ettikleri takdirde kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına başvurabilirler.
 
Burada her hangi bir kontenjan sınırlaması olmayıp açık öğretim lisans programlarına dikey geçiş yapmak isteyen adayların DGS ye girmelerine gerek yoktur. Bu adaylar kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler. Farklı alanlardan mezun olanlara “Lisans Öğrenimine Hazırlık Programı” uygulanır. Açık öğretim lisans programlarına başvuru ve kayıt koşulları programı yürüten ilgili üniversite tarafından belirlenerek adaylara duyurulur.
 
Basım ve Yayın Teknolojileri Bölümün’ den mezun olan öğrencilerimiz Dikey Geçiş Sınavı ile 21 farklı alanda lisans eğitimlerine devam edebilirler. Lisans eğitimi için dikey geçiş yapabilecekleri bölümler ise şöyledir:
 
Basın ve Yayın
Fotoğraf
Fotoğraf ve Video
Gazetecilik
Görsel İletişim
Görsel İletişim Tasarımı
Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Grafik
Grafik Sanatlar ve Grafik Tasarım
Grafik Sanatları
Grafik Tasarım 
 
Atölye - Laboratuvar İmkânları
 
Programımızın; Baskı, Fotoğraf, Özgün Baskı ve Mac Laboratuvarı ile toplam 4 adet kullanılabilir atölyesi bulunmaktadır. 
 
Baskı Atölyesinde, iki adet küçük ofset, iki adet Risograph baskı makinesi,bir adet giyotin, bir adet kapak takma makinesi, kalıp kopya makinesi ve çeşitli yardımcı makineler bulunmaktadır. 
 
Fotoğraf Atölyesinde, iki adet dijital fotoğraf makinası, bir adet analog fotoğraf makinası, sonsuz perde, ürün çadırı, çeşitli soft Box lar, hareketli perdeler bulunmaktadır. 
 
Mac Laboratuvarımızda, toplamda kullanılabilir 30 adet bilgisayarımız vardır. 
 
Özgün Baskı Atölyemizde ise, iki adet baskı masası, iki adet sergen (raf), iki adet montaj masası, bir adet kalıp pozlandırma makinesi ve rakleler bulunmaktadır. 
 
Ayrıca, diğer programlarla beraber kullandığı üç adet Bilgisayar Laboratuvarı ve bir adet 3D tasarım laboratuvarı bulunmakta toplam 150 adet bilgisayar bulunmaktadır. 

 
Bölüm Ders İçerikleri - Müfredat için tıklayınız...

(Bu belge tanıtım amaçlıdır. Okulumuz Öğrenci işleri tarafından onaylanmadan resmiyet kazanmaz.)
 


Bölüm Akademik Personel Listesi için tıklayınız...