MAKİNE VE METAL TEKNOLOJİLERİ


Vizyon

Çağdaş eğitim ve öğretim tekniklerini kullanarak, ulusal ve uluslararası düzeyde benzer eğitim veren kurumlar arasında ön sıralarda yer alan, ülkemiz tarımının mekanizasyonu ile ilgili konularına ve tarım makineleri sanayine yön veren ve bu alanda var olan sorunlara çözümler getirebilen, bilgilerini dünyanın her yerinde kullanabilen, yenilikçi, atılımcı, araştırıcı ve çözümleyici teknik elemanlar yetiştiren, yapmış olduğu araştırma-geliştirme ve hizmetlerle üreticilere ve sanayi kuruluşlarına yol gösteren bir program olmaktır.
 
Misyon

Tarım makinaları konusunda var olan sorunları görebilen ve bunlara çağdaş çözümler getiren, gerektiğinde almış olduğu bilgilerini çözüm aranan başka alanlarda da kullanabilen, kendine güveni tam, mesleğini seven ve alanında aranan teknik elemanlar yetiştirmek, tarıma ve tarım makinaları sanayine ileri teknik ve çağdaş teknolojiler kazandıran konularda araştırmalar yapmak ve kaliteli hizmet üretmek, alanındaki diğer kuruluşlar içerisinde ilk sıralarda yer alarak önderlik görevi üstlenmektir.
 
Programın Amacı

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Samsun Meslek Yüksekokulu Tarım Makineleri Programı, ülkemiz tarımına tekniker ünvanı ile hizmet etmek amacıyla, teorik bilgisinin yanında teknik bilgi olarak da donanımlı, kaliteli mezunlar vermeyi amaçlamaktadır.
 

Bu amaçla;
 

1. Tarım Makineleri konusunda temel bilgileri öğretmek,
2. Ders programlarını güncelleyerek, günün şartlarına uygun mezunlar yetiştirecek eğitimi vermek,
3. Öğrencilerimizin girişimci, cesur kararlar alabilen ve bunları uygulayabilen fertler olarak yetişmesini sağlayabilecek çağdaş bir eğitim uygulamak,
4. Teknik sorunların çözümünde fiziksel bilimler ile ileri düzeydeki matematik bilgilerini bütünleştirebilme, gereğinde pratik çözümler için teorik yaklaşımları uygulayabilme ve uygun teknik araç-gereç ve yöntemlerini kullanabilme yeteneğini kazandırmak,
5. Öğrenciye bir konu ile ilgili veri toplama, analiz etme, materyal ve yöntemini belirleme, konu üzerinde araştırma yapma, bulguları değerlendirme, sonuçları yorumlama ile ilgili yetenekleri kazandırmak,
6. Öğrenciye ortak çalışma, çeşitli disiplinlerle beraber problemlere çözüm getirme konularında çalışma alışkanlığını öğretmek,
7. Öğrenciye tarımsal mekanizasyon ile ilgili konularda sorunu görme, anlama, çözüm önerileri getirme ve çözme yeteneği kazandırmak,
8. Öğrencinin almış olduğu mesleki eğitiminin, gelişen teknolojiye bağlı olarak sürekli gelişme göstereceğini, bu değişiklikleri ve gelişmeleri zamanında takip ederek mevcut bilgilerini yenilemesi gerektiği konularında kendini geliştirme becerisini aşılamak,
9. Mesleki etik ve değerlerine sahip bulunabilme olgusunu verebilmek,
10. Sorunların çözümünde işletmecilik ve ekonomin temel kurallarını uygulayabilme yeteneğini verebilmek hedeflenmektedir.


Tarım Makineleri Programı’nın öğrenim süresi 4 yarıyıl olup, eğitim dili Türkçedir. Normal öğretim olarak hizmet sunmaktadır. Mezuniyet için, en az 120 AKTS/ECTS kredi ders almak ve 30 iş günü zorunlu işyeri stajını başarıyla tamamlamak gerekmektedir. 
 

Kontenjan : 40 öğrenci (I.Öğretim)
 
İş Olanakları
 
Samsun Meslek Yüksekokulu, Tarım Makineleri Programı öğrencilerinin “Tarım Makineleri Teknikeri” olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. Tekniker, çalışma alanındaki görevi itibariyle üst düzey yönetici ve/veya mühendis ile teknisyen arasında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendisten daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip bir eleman, küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticilik rolünü üstlenebilir. Tekniker yönetime karşı sorumludur. Usta ve teknisyenlerin çalışmalarını denetler, sorumluluk alır, başkaları ile işbirliği içinde çalışır. Bu programdan mezun olan öğrenciler, kamu ya da özel sektörde iş imkanı bulabilmektedirler. Eğitimine devam etmek isteyen mezunlar ise, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı’nda (DGS) alınan puan ve kontenjan durumlarına göre çeşitli üniversitelerin dört yıllık lisans programlarına devam edebilmekte ve “Ziraat Mühendisi” ünvanı alabilmektedirler.
 
 
Açık Öğretim Olanakları
 
Mezun olan öğrencilerimiz Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin İktisat ve İşletme bölümlerine sınavsız olarak devam edebilmektedirler.
 
 
      
Bölüm Ders İçerikleri - Müfredat için tıklayınız...

(Bu belge bilgilendirme amaçlıdır. Okulumuz Öğrenci işleri tarafından onaylanmadan resmiyet kazanmaz.)
 

Bölüm Akademik Personel Listesi için Tıklayınız...