MUHASEBE VE VERGİ


Bölüm Hakkında

Bölümümüz, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (1. Öğretim) , Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (2. Öğretim) olmak üzere 2 programdan oluşmaktadır.

Bu programların için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.
 
Kontenjan : 40 (1. Öğretim) + 40 (II. Öğretim)
 
Programın Amacı

Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programının temel amacı muhasebe ve vergi konusunda hizmet veren muhasebe veya müşavirlik bürolarının, kamu veya özel sektör kuruluşlarının muhasebe ve finans departmanlarının ihtiyacını karşılayacak, analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci muhasebe elemanları yetiştirmektir. Bu amacı, ders içeriklerinin zenginliği ve özel sektörde uzun yıllardır tecrübe edinmiş konusunda uzman öğretim görevlilerinin desteğiyle ve hedeflenen sektörlerin öngördüğü ölçütler doğrultusunda hazırlanmış bir program ile gerçekleştirmektedir.
 

Bilgi çağının elemanlarını yetiştirmede büyük önem taşıyan bilgisayar kullanımı, üniversitemizin eğitiminin temel unsurlarından biridir. Muhasebe sisteminin tamamının bilgisayarlaşmış olması, özellikle muhasebecilik mesleğini seçecek öğrencilerin, bilgisayarlı muhasebe ve vergi konularında donatılmış olmalarını gerektirmektedir. İş hayatı bilgisayarlı muhasebeyi ve vergi konularını iyi bilen, iyi kullanan elemanlara büyük gereksinim duymaktadır. Bu özelliklere sahip elemanların yetişmesi ise uzun zaman almaktadır. Muhasebe ve vergi uygulamaları programında yer alan öğrencilerimiz, iki yıllık öğrenimleri süresince muhasebe alanındaki güncel gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmakta ve muhasebe programlarına hakimiyet kazanmaktadırlar.
 
Eğitim Süreci
 
Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Meslek Yüksekokulu, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı’nda Muhasebe Prensipleri, Finansal Muhasebe, Maliyet Muhasebesine Giriş, Hukuka Giriş, Matematik, Bilgisayar Uygulamaları, Türk Vergi Sistemi, Vergi Hukuku, İşletme Yönetimi, İktisat, Genel İşletme, İstatistik, Bilgisayarlı Muhasebe, Finansal Yönetim, Mali Tablo Analizi, Dış İşlemler Muhasebesi, Finansal Analiz, Yönetim Muhasebesi, Bilgisayarlı Muhasebe Uygulamaları, Şirketler Muhasebesi, Muhasebe Denetimi, Maliyet Muhasebesi, Atatürk İlke ve İnkılap Tarihi, Türk Dili, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku, Mesleki Yabancı Dil ve İş Yeri Uygulaması gibi dersler kurumsal ve uygulamalı olarak verilmektedir.
 
Uygulama Çalışmaları ve Staj
 
Öğrenciler kamu ya da özel sektöre ait kuruluşlarının muhasebe departmanlarında, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin veya Yeminli Mali Müşavirlerin yanında eğitim öğretim süresince toplamda 30 iş günü staj yapmakla yükümlüdürler. 
 
Mezunlar
 
Mezunlar, “Muhasebe Meslek Elemanı” ünvanı ile “Ön Lisans Diploması” almaya hak kazanırlar. Öğrencilerimiz istedikleri takdirde, sınavsız olarak Açık Öğretim Fakültesi üçüncü sınıfına geçiş yaparak lisans eğitimini tamamlama hakkına sahiptirler. Diğer taraftan, lisans eğitimi tamamlandıktan sonra üç yıl staj yaptıkları ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik sınavında başarılı oldukları takdirde "Serbest Muhasebeci Mali Müşavir” ünvanına sahip olabilmektedirler.
 
Mezun olan öğrencilerimiz; kamu ve özel sektöre ait kuruluşların muhasebe departmanlarında (Bankalar, Sigorta şirketleri, Finans şirketleri vb), Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin ve Yeminli Mali Müşavirlerin yanında istihdam edilmektedirler.
 
Avantajlar
 
Ders programı kapsamında, muhasebe sektörünün önde gelen mali müşavirlerinin vereceği seminerler ile birlikte; güncel gelişmeleri takip etmekte ve muhasebe programlarına hakimiyet kazanmaktadırlar.
 
Muhasebe, geniş bir çalışma alanına sahip olduğu için öğrenciler aldıkları eğitim ve yaptıkları stajlar doğrultusunda kolay iş bulabilmektedirler. 
 
Mezunlarımız ön lisans diplomasını aldıktan sonra Dikey Geçiş Sınavı’na girerek yüksek öğretimlerine lisans düzeyinde devam etme olanağına sahiptirler. 

 
Bölüm Ders İçerikleri - Müfredat için tıklayınız...

(Bu belge bilgilendirme amaçlıdır. Okulumuz Öğrenci işleri tarafından onaylanmadan resmiyet kazanmaz.)
 


Bölüm Akademik Personel Listesi için Tıklayınız...