PARK VE BAHÇE BİTKİLERİ


Bölüm Hakkında

Bölümümüz, Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı Park ve Bahçe Bölümü (1. Öğretim) , Park ve Bahçe Bölümü (2. Öğretim) olmak üzere 2 programdan oluşmaktadır. 

Bu programların için ön lisans öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe’ dir.
 
Kontenjan : 40 (1. Öğretim) + 40 (II. Öğretim)
 
Programın Amacı

Programın amacı, peyzaj mimarlığı uygulamalarında işveren, peyzaj mimarı ve işçi arasındaki diyalogu sağlayan, uygulama ve hesaplamalardan sorumlu teknik eleman yetiştirmektir. Peyzaj teknikerliğinin yanı sıra bitkisel materyalin tanımlanması, üretimi ve aplikasyonu konusunda da yeterli eğitim alan öğrenciler, peyzaj uygulamaları dışında süs bitkileri üretebilen ve pazarlayabilen, sera-fidanlık gibi işletmelerde görev alabilmektedirler. Programda öğrencilere; iç ve dış mekân süs bitkileri, farklı üretim yöntemleri, bitkisel ve yapısal aplikasyonlar, donatı ve yapısal elemanlar, arazi aplikasyonları, metraj ve maliyet hesapları gibi konular da teorik ve pratik dersler verilmektedir. Eğitim sürecinde, öğrenciler bire bir uygulamalar içinde yer alarak üretim yapabilmektedir. Okul bünyesinde yapılan uygulamalar haricinde, çevre il ve ilçelerdeki fuarlara, sera ve üretim merkezlerine, yapılan ziyaret ve gezilerle de derslerin uygulamaları desteklenmektedir.
 
Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Şartlar
 
Müfredatta belirtilen bütün derslerin devamını almak şartıyla, derlerden başarının sağlaması ve alanında 30 iş günü zorunlu staj yapması gerekir.
 
Program Çıktısı
 
Mesleki ve etik sorumluluk anlayışı Bağımsız çalışma ve inisiyatif kullanma becerisine sahip olmak Kendi dilinde yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneği ve alanı ile ilgili tasarımları ve uygulamaları çalışma arkadaşlarına, işverene anlatabilme, ekip çalışma becerisine sahip olmak Temel bilgisayar becerileri, bilgisayar ve internet teknolojilerini kullanarak, kuramsal bilgiyi oluşturma becerisine sahip olma ve mesleki teknolojik gelişmeleri izlemek Problemlerin çözümünde, yaratıcılık ve yeni durumlara uyarlanabilme becerisine sahip olmak Bitki yetiştirme ortam ve sistemleri hakkında, bilgi sahibi olmasını sağlamak Bir peyzaj alanını inceleyip, ölçme ve değerlendirme araçlarını kullanabilme kabiliyetini kazanmak Projelere, uygulanabilir ve esnek yaklaşımlar sergileyebilme yeteneğine sahip olamak Peyzaj ve süs bitkilerinde, hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemlerini yapabilmek Peyzaj planlamada, arazinin düzenlenmesi, yapısal materyalin estetik ve uygulamalarında, bilgi ve beceri sahibi olmak Peyzaj çalışmalarında, uygulamalara ilişkin teorik bilgilere sahip olma ve bu konuda analiz yapabilme ve sorunlar karşısında çözüm getirebilme becerisi kazanmak Diğer alanlardaki uzmanlarla iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olmak Peyzaj ve süs bitkileri ile ilgili, temel bilgilere sahip olma ve iç ve dış mekan süs bitkilerini tanıma ve yetiştirme tekniklerine hakim olma becerisini kazanmak Bitki besleme, yöntem ve teknikleri hakkında bilgi sahibi olmak Bilgiyi mesleki uygulamada kullanabilme yeteneğini kazanmak Kendini ifade edebilecek ve aynı zamanda temel ve mesleki gereksinimlerini karşılayacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olmak. Atatürk İlke ve İnkılaplarını bilip özümser ve hayatın her aşamasında ana dilini etkin kullanma yeteneğine sahip olmak.
 
Mezunların İstihdam Olanakları
 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri ve bu kuruma ait fidanlıklar, Karayolları, Devlet Su İşleri ayrıca Belediyelerin Parklar ve Bahçeler Müdürlükleri gibi resmi kurumlar ile özel sektöre ait turistik oteller, tatil köyleri ve siteleri, peyzaj mimarlığı büroları, süpermarketlerin süs bitkileri satış reyonları, süs bitkileri üreten (özellikle kesme çiçekçilik) ve pazarlayan işletmeler ve fidanlıklar. 
 
Mezunların Kazandıkları Diploma ve Unvan
 
Önlisans Diploması – Peyzaj ve Süs Bitkileri Teknikeri 
 
Yatay ve Dikey Geçiş Yapabilme Olanakları
 
Bu programdan aynı adlı diğer meslek yüksekokullarına yatay geçiş mümkündür. Bu programı başarı ile bitirenler, ÖSYM tarafından açılan Dikey Geçiş Sınavı’ndan başarılı oldukları takdirde Peyzaj Mimarlığı ve Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri Bölümlerine devam edebilirler. 
 
Staj Olanakları
 
Öğrenciler, İl ve İlçelerde faaliyet gösteren Süs Bitkileri üretim tesisleri, Çevre Düzenleme işletmeleri, Belediyelerin ve diğer kamu kuruluşlarının Park-Bahçe birimlerinde ve ayrıca Üniversitemiz Ziraat Fakültesi bünyesinde (18 adet 120 m2 lik plastik sera 2 adet 160 m2 lik cam serada stajlarını yapabilirler). 
 
Bilgisayar Laboratuvar İmkânları
 
Programlama Laboratuvarı
P4 işlemcili 40 adet bilgisayardan oluşmaktadır.


Think-Line Laboratuvarı
40 adet terminal ve bir ana serverdan oluşan laboratuvardır.

 
Bölüm Ders İçerikleri - Müfredat için tıklayınız...

(Bu belge bilgilendirme amaçlıdır. Okulumuz Öğrenci işleri tarafından onaylanmadan resmiyet kazanmaz.)
 


Bölüm Akademik Personel Listesi için Tıklayınız...