Yatay Geçiş İçin Gelecek Öğrencilerin Dikkatine


2017-2018 Eğitim-Öğretim Güz YY Yatay Geçiş hakkını kazanarak kayda gelecek öğrenciler, online yaptıkları başvurudaki evrakların asılları ve taahhütnameyi, kayıt esnasında getirmek zorundadırlar. Evraklarını eksik beyan edenlerin kaydı yapılmayacak ve herhangi bir hak iddiasında bulunamayacaklardır.
Asıl kayıt tarihleri: 05-08/09/2017
Yedek kayıt tarihleri: 11-12/09/2017