MİMARİ DEKORATİF SANATLAR PROGRAMI

El Sanatları Bölümü
 
   Bölümümüz Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 1. Öğretim ve Mimari Dekoratif Sanatlar Programı 2. Öğretim olmak üzere 2 programdan oluşmaktadır.

   Bu programların her ikisi de ön lisans programıdır. Öğretim süresi 2 yıldır. Öğretim dili Türkçe dir. Program öğrencilerinin Mimari Dekoratif Sanatlar teknikeri adayları olarak mezun olmaları hedeflenmektedir.

    Tekniker, çalışma alanındaki görevi itibarı ile üst düzey yönetici ve / veya mühendis – mimar ile teknisyen arsında bulunan, teknisyenden daha fazla teorik bilgiye, mühendis –mimar dan daha fazla uygulama becerisine sahip bir ara teknik elemandır. Bu özelliklere sahip teknik bir eleman , küçük veya orta büyüklükteki işletmelerde liderlik ve yöneticiliğin getirdiği sorumluluğu üstlenebilir.

    Tekniker, yönetime karşı sorumludur, usta ve teknisyenlerin çalışmalarını denetler, sorumluluk alır, hizmet alanına hitap eden insanlar ile uyum ve işbirliği içinde çalışır.
 
 
Programın amacı
 
   Mimari Dekoratif Sanatlar Programı, güzel sanatlar eğitimi ile örtüşük olarak yeteneğe dayalı eğitim-öğretim yapmaktadır. Kuruluşundan günümüze dek geçen süre içerisinde sürekli kendisini yenileyerek, çağı ve doğru öğrenci potansiyelini yakalayıp teknoloji ve uygulama alanlarındaki değişiklikler ile düzenlemelere uyum sağlamayı kendisine ilke edinmiş ve bunu başarmıştır. Program içeriğindeki derslerin ağırlık noktası, güzel sanatlar –tasarım - mimari ve iç mimariye yönelik olarak öğrenciyi eğitmek bu alanlarda kaliteli mesleki ara eleman olmalarını sağlamaktır. 

 
Mezun Olmak İçin Gerekli Şartlar
 
  Mesleğin eğitim süresi 2 yıldır. Tüm derslerden başarılı olan ve 4.00 üzerinden 2.00/100 üzerinden 60 kümülatif ortalamayı elde eden öğrenciler mezun olmaya hak kazanırlar.

 
Programın Çıktıları
 
  Programımız öğrencilerinin kullandığı 1 adet seramik yapım atölyesi, 1 adet vitray atölyesi, 1 adet mozaik atölyesi, 1 adet cam füzyon atölyesi, 1 adet seramik fırınlama atölyesi, olmak üzere 5 adet atölyemiz bulunmaktadır. Ayrıca çizim programları (Autocad, Freehand, Photoshop, 3Dmax ) için 5 adet bilgisayar laboratuarımız ve 1 adet Teknik resim çizim atölyemiz bulunmakta ve kullanılmaktadır.

  Mimari Dekoratif Sanatlar teknikeri, yeni yapılan veya eski binaların, mimari planına uygun olarak dekorasyon ve restorasyon işlemlerini yapmak için;
 
 
 • Ressam, heykeltıraş, seramikçi, mühendis, iç mimar ve mimarlara yardımcı eleman olarak, uygulama alanının keşfini yapıp gerekli ölçüleri alır,
 • Yapılacak konu ile ilgili desenleri tasarlar veya yapılan tasarımı uygulayabilmek için plan yapar,
 • Gereken malzemeleri sağladıktan sonra uygulamaya geçer,
 • Çalıştığı iş yerinde üst ve asları arasında eşgüdümü sağlar,
 • Doğabilecek hataları ve iş kazalarını önlemek için gerekli önlemleri alır, planlanan işin programa uygun yürütülmesini sağlar.

 
Mezunların Çalışma Sahaları
 
  Mimari Dekoratif Sanatları Teknikerleri; Kültür Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, Milli Saraylar Genel Müdürlüğü, Belediyeler, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışabilirler. Etüt Proje alanları ile ilgili özel kuruluşlar ve bürolarda da çalışabilecekleri gibi uygulama ağırlıklı olarak aldıkları modern plastik sanat eğitimi yanı sıra; Türk Mimarisi, Dekorasyon, Restorasyon, Peyzaj, Seramik, Bilgisayarlı Tasarım gibi konularında gerek vasıflı ara eleman olarak gerekse bağımsız olarak kendilerine ait işyeri ve atölyelerinde bu alanlarda da hizmet verebilmektedirler.
 
    İş bulma konusunda daha çok büyük şehirler, ekonomik, turistik-tarihi açıdan yeterli ve gelişmiş bölgeler tercih edilmelidir. Hatta bazı alanlarda (cami süsleme gibi) yurtdışında çalışma imkanı bulunmaktadır. İş bulma konusunda cinsiyet ayrımı yapılmamakla beraber iş yoğunluğu ve uygulamadaki ağır tempo bu alanı seçecek olanlar için dikkate alınmalıdır.
 
   Mimari Dekoratif Sanatları ön lisans programını başarı ile bitirenler ÖSYM tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavında başarılı oldukları takdirde;
 
 • Çini
 • El sanatları tasarımı ve üretimi
 • Fotoğraf
 • Geleneksel Türk El Sanatları
 • Grafik
 • İç Mimarlık
 • İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
 • Mimarlık
 • Seramik

 lisans programlarından birine dikey geçiş yapabilirler.
 
 
Programın Sanatsal Etkinlikleri

1.SMYO/Duvar Süsleme Sanatları Programı Sergisi,    OMÜ/AKM,   Samsun, 1998

2.SMYO/Duvar Süsleme Sanatları Programı Sergisi,    OMÜ/AKM,   Samsun, 1999

3.SMYO/Duvar Süsleme Sanatları Programı Sergisi,    OMÜ/AKM,   Samsun, 2000

4.SMYO/Duvar Süsleme Sanatları Programı Sergisi,    OMÜ/AKM,   Samsun, 2001

5.SMYO/Duvar Süsleme Sanatları Programı Sergisi,    OMÜ/AKM,   Samsun, 2002

6.SMYO/Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Sergisi, Bahar Şenlikleri, Samsun, 2004

7.SMYO/Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Sergisi, OMÜ/AKM,   Samsun, 2005

8.SMYO Yıl Sonu 1. Karma Öğrenci Çalışmaları Sergisi, SMYO,       Samsun, 2005

9.SMYO/Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Sergisi, OMÜ/AKM,   Samsun, 2006

10.SMYO Yıl Sonu 2. Karma Öğrenci Çalışmaları Sergisi, TEPE OTEL, Samsun, 2006

11.SMYO/Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Sergisi, OMÜ/SMYO, Samsun, 2007

12.SMYO/Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Sergisi, OMÜ/TEPE OTEL, Samsun,2008

13.SMYO/Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Sergisi, OMÜ/TEPE    OTEL, Samsun, 2009

14.SMYO/Mimari Dekoratif Sanatlar Programı Sergisi, OMÜ/TEPE    OTEL, Samsun, 2010

15.Meslekler Günü Paneli, Konuşmacı,   Ted Samsun Koleji, Samsun, 2010

16. “Resimde Kalıcılık ve Restorasyon Semineri, Lukas, İstanbul, 2010

17.SMYO Yıl Sonu 3. Karma Öğrenci Çalışmaları Sergisi, SMYO, Samsun, 2012

18. Cam Füzyon Sanatı (Seminer)- Samsun, 21 Aralık 2012

19. Geleneksel Kağıt Boyama teknikleri ve Tezhip Sanatı (Seminer ve Workshop)- Samsun, 23 Kasım 2012

20. El Sanatları Bölüm Sergisi- Samsun, 2013

 
 Program Öğrencilerinin Dekorasyon Çalışmaları
 

1. Samsun Garnizon Komutanlığı, dinlenme kampı dekorasyon çalışmaları

2. Omü, kan alma merkezi duvar dekorasyon çalışmaları

3. Omü, lösemili çocuklar servisi duvar resimleri çalışmaları

4. Omü, çocuk hastanesi allerji servisi duvar resimleri çalışmaları

5. Omü, Ziraat Fakültesi koridor ve amfilerinin duvar resim ve rölyef çalışmaları

6. İlkadım Kampüs önü alt geçit duvar resim çalışmaları

7. Omü/SMYO duvar ve koridorları resim çalışmaları

8. Omü, Diş Hekimliği Fakültesi – Dekanlık duvar resimleri

9. Gülhan Restoran – Çocuk oyun alanı duvar resimleri

10. Körfez Restoran – Çocuk oyun alanı duvar resimleri

11. Turizm Fakültesi – Duvar resim çalışması

 
 
 
Ders Dağılım Çizelgesi ve  Ders İçerikleri

(Bu belge tanıtım amaçlıdır. Okulumuz öğrenci işleri tarafından onaylanmadan resmiyet kazanmaz.)
 
 

ÜNVANI ADI SOYADI

Dahili Tel.

E-Posta

Bölümdeki Görevi

Öğr.Gör.Gülşen ÇAYLI

7255 gulsen.cayli@omu.edu.tr

Blm.Bşk.V.

Öğr. Gör. Mustafa TÜRKMEN

7450 m.turkmen@omu.edu.tr  

Öğr. Gör. Ezgin YETİŞ

7297 ezgin.yetis@omu.edu.tr  

Öğr. Gör. Temel Şükrü TÖRE

  temel.tore@omu.edu.tr