Misyon ve Vizyon

 
MİSYONUMUZ
İş dünyası ile çeşitli kurum ve kuruluşların ihtiyacı olan nitelikli insan gücünü karşılayabilmek amacıyla, her türlü kaynağı etkin kullanarak; üretken, araştırmacı, kendine güvenen, toplumsal değerlere saygılı, sosyal ve kültürel yaşama katkı sağlayan, mesleki bilgi ve beceriye sahip ve sürekli değişen koşullara uyum sağlayabilen bireyler yetiştirmek ve sektör paydaşlarıyla işbirliği içerisinde yeni projeler üreterek ülkemizin kalkınma sürecini hızlandırmak görevimizdir.
 
VİZYONUMUZ
Vizyonumuz; çağdaş mesleki eğitimin gerektirdiği birikime sahip, bilimsel yönü güçlü ve analiz yapabilen bireyler yetiştiren, yetiştirdiği bireylerin iş dünyası tarafından tercih edildiği, sürdürülebilir eğitim sistemine sahip, yeniliklere açık, katılımcı, ulusal düzeyde rekabet edebilen, lider bir yüksekokul olmaktır.