Tarihçe

Eğitim ve öğretim faaliyetlerine 1992-1993 yılında , Bilgisayar Programcılığı, Elektronik , Duvar Süsleme Sanatları , Tarım Alet ve Makineleri, Makine Ön Lisans Programları (1.Ö.) olmak üzere 4 farklı programla başlayan Samsun Meslek Yüksekokulu, aynı yıl Bilgisayar Programcılığı ve Seracılık Ön Lisans Programlarının 2. Öğretim Programları da açılarak faaliyet alanını genişletmeye başlamıştır.

1994 – 1995 Eğitim – Öğretim yılında İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne Bağlı Turizm ve Otelcilik Ön Lisans Programı açılmıştır.

1996 – 1997 Eğitim – Öğretim yılında Teknik Programlar bölümüne bağlı Optisyenlik Ön Lisans Programı açılmıştır. Bu programa daha sonra 2000 – 2001 eğitim öğretim yılı itibari ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’na devredilmiştir.

1998 – 1999 eğitim – öğretim yılında faaliyete başlayan, İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne Bağlı Bilgisayar Destekli Muhasebe Ön Lisans Programı(I.Ö.), Samsun MYO Yüksekokul Kurulunun 13.05.1997 tarih, 2 sayılı toplantı ve 97/3 karar sayısı ile Üniversitemiz senatosuna açılması için teklif edilmiştir. Üniversite senatosunun 07.07.1997 tarih, 3 sayılı toplantı ve 97/33 karar sayısı ile ilgili programın açılması için YÖK’e teklif edilmiştir. YÖK'ün 11.11.1997 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d- 2 maddesi uyarınca açılması için uygun görüş bildirilmiştir. 1998 – 1999 İlgili Programın I.Ö. açılmıştır.

İktisadi ve İdari Programlar Bölümüne Bağlı Bilgisayar Destekli Muhasebe Ön Lisans Programı(II.Ö.), Samsun MYO Yüksekokul Kurulunun 16.01.2002 tarih, 1 sayılı toplantı ve 2002/2 karar sayısı ile Üniversitemiz senatosuna açılması için teklif edilmiştir. Üniversite senatosunun 24.01.2002 tarih, 1 sayılı toplantı ve 2002/8 karar sayısı ile ilgili programın açılması için YÖK’ e teklif edilmiştir. YÖK ‘ ün 18/03/2002 tarihli toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d- 2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı kanun 4. Maddesi uyarınca açılması için uygun görüş bildirilmiştir. Bu program 2002 – 2003 eğitim – öğretim yılında 30 öğrenci alarak faaliyete başlamıştır.

Bilgisayar Destekli Muhasebe Programı, YÖK’ ün B.30.0.EÖB.0.00.03-06.02-1916-012232 sayı ve 27.04.2009 tarihli MYO’ da Bölüm ve Program Adlandırılması konulu ilgi yazısı gereği, YÖK’ ün 15.04.2009 tarihli yürütme kurulunda alınan karar ile 2547 sayılı Kanununla değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarınca Yüksekokulu Kurulunun YÖK’ ün ilgi yazısına göre yeniden adlandırılarak ilgili Program Muhasebe ve vergi Bölümüne bağlı olarak Muhasebe ve vergi Uygulamaları Programı olarak eğitim – öğretime 2009 – 2010 eğitim – öğretim yılından itibaren devam etmiştir.

1998- 1999 eğitim – öğretim yılında faaliyete başlayan Teknik Programlar Bölüme bağlı Elektronik Programı (II.Ö.) Samsun MYO Yüksekokul Kurulunun 26.05.1998 tarih ve 2 toplantı sayısı 98/7 karar sayısı ile Üniversitemiz senatosuna açılması için teklif edilmiş, Üniversitemiz Senatosunun 11.06.1998 tarih, 2 toplantı sayısı ve 98/31 karar sayısı ile kabul ederek ilgili programın II.Öğretiminin açılması için YÖK’ e teklifte bulunmuştur. YÖK’ ün 15/09/1998 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d - 2 ve 7 / h maddesi ile 3843 sayılı kanunun 4. Maddesi uyarınca açılarak 1998 yerleştirme işlemlerin tamamlanmasında sonra boş kalan kontenjanların (Ek Kontenjan) doldurulması sırasında 30 öğrenci alarak eğitim – öğretime başlamıştır.

1998- 1999 eğitim – öğretim yılında faaliyete başlayan Teknik Programlar Pölüme bağlı Duvar Süsleme Sanatları Programı (II.Ö.) Samsun MYO Yüksekokul Kurulunun 26.05.1998 tarih ve 2 toplantı sayısı 98/7 karar sayısı ile Üniversitemiz senatosuna açılması için teklif edilmiş, Üniversitemiz Senatosunun 11.06.1998 tarih, 2 toplantı sayısı ve 98/31 karar sayısı ile kabul ederek ilgili programın II.Öğretiminin açılması için YÖK’ e teklifte bulunmuştur. YÖK’ ün 15/09/1998 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenerek 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d - 2 ve 7 / h maddesi ile 3843 sayılı kanunun 4. Maddesi uyarınca açılarak 1998 yerleştirme işlemlerin tamamlanmasında sonra boş kalan kontenjanların (Ek Kontenjan) doldurulması sırasında 30 öğrenci alarak eğitim – öğretime başlamıştır.
 
Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde Duvar Süsleme Sanatları Programının adının Mimari Dekoratif Sanatlar Programı olarak değiştirilmesi ile ilgili teklif YÖK’ ün 24.12.2003 tarihli Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüş ve 2004-2005 eğitim – öğretime Mimari Dekoratif Sanatlar Programı adı ile Eğitim – Öğretime devam etmektedir.

1998 – 1999 eğitim öğretime başlarken Samsun Meslek Yüksekokulu 7 Programda .1. Öğretim , 4 Programda 2.Öğretim olmak üzere 11 Programda eğitim – öğretime başlamıştır.

Samsun Meslek Yüksekokulu bünyesinde METEB (Mesleki ve Teknik Eğitim Bölgesi) projesi kapsamında 2002-2003 eğitim öğretim yılında itibaren Teknik Programlar Bölümüne Bağlı olarak;
 ·         Makine (1.ö.)
·         Makine – Resim Kontrüksiyon Programı (1.Ö.)
·         Elektrik Programı (2.Ö.)
·         Endüstriyel Elektronik (1 ve 2.Ö.)
·         Grafik Programı (2.Ö.)
·         El Sanatları Programı (1.Ö.)
·         Hazır Giyim Programı (1.Ö.)
·         Otomotiv Programı (1.Ö.)
Programları olmak üzere 8 programda daha açılarak 20 Programda eğitim öğretimini devam ettirmiştir.

2000 – 2001 eğitim – öğretim yılında ek kontenjanla öğrenci alınarak eğitim – öğretime başlayan Matbaacılık Programı, Yüksekokulumuzun 27.01.2000 tarih, 1 toplantı sayısı ve2000/2 karar sayısı ile Üniversitemiz Senatosuna açılması için teklif edilmiş, Senatonun 28.01.2000 tarih, 1 oturum ve 2000/15 kararı sayısı ile YÖK’ e teklif edilmiş, YÖK’ ün 22.02.2000 tarihli Yürütme Kurulunda incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/h maddesi uyarınca uygun görüldüğü bildirilerek ilgili Program Samsun MYO bünyesinde 2000/2001 eğiitm – öğretim yılında faaliyete başlamıştır. 

YÖK’ün 18.05.2005 tarih ve 010270 sayılı yazısı ile YÖK’ ün 06.05.2005 Tarihli Genel Kurul toplantısında, Matbaacılık Programının adının Tasarım ve Basım-Yayıncılık olarak değiştirilmesi konusu incelmiş ve 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca Kabul edilerek, Matbaacılık Programı , Tasarım Basım – Yayıncılık Programı olarak eğitim – öğretime devam etmiştir.

YÖK’ ün 9 Eylül 2002 tarih ve B.30.0.EÖB.0.00.00.03-04.05-1775 -19942 sayılı yazısı ile Makine – Resim   Konstrüksiyon programı adının makine Programı adına dönüştürülmüştür.
METEB Kapsamında açılan Makine Programı ile Makine – Resim Konstrüksiyon Programının adının Makine Programına dönüştürülmesi sonucu iki ayrı ayrı olan Makine Programları birleştirilmiştir.

Hazır Giyim Programının ismi ise Tekstil Programı olarak değiştirilmiştir.
Bilgisayar Programcılığı adı Bilgisayar Teknolojisi ve Programlama olarak değiştirilmiştir.
Turizm ve Otelcilik Programının adı Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı olarak değiştirilmiştir.
Bilgisayar Destekli Muhasebe Programının adı Muhasebe Programı olarak değiştirilmiştir.
 
2004 – 2005 Eğitim – Öğretim yılı itibari ile , YÖK’ ün 11.05.2004 tarihli yürütme kurulu toplantısında, aşağıdaki programlara öğrenci alınmaması ile ilgili teklif görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanunun ‘ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanunun 4. Maddesi uyarınca; Teknik Programlar Bölümüne bağlı;
·         El Sanatları Programı (2.Ö.)
·         Tekstil programı (2.Ö.)
·         Makine Programı (2.Ö.)
Programlara öğrenci alımı durdurulmuştur.

2003 – 2004 eğitim – öğretim yılında eğitim – öğretimini sürdürmek üzere,  Çocuk Gelişimi Programın açılması konusu YÖK’ ün 07.05.2003 Tarihli Yürütme Kurulunda görüşülmüş ve 2547 sayılı Kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2, 7/h ve 3843 sayılı Kanun’ un 4. Maddesi uyarınca Çocuk gelişimi Programı (II.Ö.) açılması ve 40 öğrenci alınması uygun görülmüştür.

Yüksekokulun 15.03.2011 tarih, 3 Toplantı sayısı ve 2011/10 karar sayısı ile Çocuk Gelişimi Programının 1. Öğeriminin açılması için Üniversitemiz senatosuna teklif edilmiş, Üniversitemiz Senatosunun 07.06.2011 tarih, 4 toplantı sayısı ve 2011/113 karar sayısı ile kabul edilerek YÖK’ e teklifte bulunulmuştur. YÖK’ ün 22.09.2011 tarihli Yürütme Kurulunda görüşülerek 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı kanunun 4. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ile Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca uygun görülerek 2010-2011 eğitim – öğretim yılında ek yerleştirme kontenjanı ile eğitim – öğretime başlamıştır.

Yüksekokul ve Üniversitemiz Senatosunun teklifi ile YÖK’ e aşağıdaki programların açılması ve öğrenci alınması ile ilgili teklif, YÖK’ ün 08.04.2010 tarihli Yükseköğretim Genel Kurulunda incelenmiş ve 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 sayılı Kanun’ un 4. Maddesi ile Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Öğretimi ile Yabancı Dille Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca uygun görülerek 2010-2011 eğitim – öğretim yılında ek yerleştirme kontenjanı ile eğitim – öğretime başlamıştır.
·         Peyzaj ve Süs Bitkileri (1 ve 2. Ö.)
·         Elektrik Programı (1.Ö.)
·         Kimya Teknolojisi Programı (1. Ö.)

YÖK’ ün 27.04.2009 tarih ve 012232 sayılı yazısı ile Meslek Yüksekokullarında Bölüm ve Program adlarının 15.04.2009 tarihindeki Yürütme Kurulu Toplantısında incelenmiş ve alınan karar ile 2547 sayılı Kanun’ un 2880 sayılı Kanun’ la değişik 7/d-2 ve 43/b maddeleri uyarıca Yüksekokulumuzda Bölüm ve Program adları 2009-2010 eğitim öğretim yılından uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
 
 
  
Bölüm Adı Program Adı
Bilgisayar Teknolojileri Bölümü Bilgisayar Programcılığı Programı (1 ve 2.Ö.)
Elektronik Teknolojisi Bölümü Elektronik ve Otomasyon Programı (1 ve 2.Ö.)
El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı (1 ve 2.Ö.) 
Makine ve Metal teknolojileri Bölümü Tarım makineleri Programı (1.Ö.)
Bitkisel ve Hayvansal Üretim Seracılık Programı
Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (1 ve 2. Ö.)
Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Programı (1 ve 2. Ö.)
Elektrik ve Enerji Bölümü Elektrik Programı (1 ve 2.Ö.)
Görsel, İşitsel ve Medya Yapıcılığı Bölümü Grafik tasarım Programı
Basım ve Yayın Teknolojileri Programı 
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü Otomotiv Programı (2.Ö.)
Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı (1 ve 2.Ö.) 
Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü  Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı (1 ve 2.Ö.)
Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojisi Bölümü Kimya Teknolojisi Programı
Üniversitemiz bünyesinde, Yeşilyurt Demir Çelik MYO kurulması nedeniyle Yüksekokulumuz
bünyesindeki aşağıdaki Teknik Programlar ilgili MYO aktarılmıştır.
 Elektronik ve Otomasyon Bölümü   Elektronik Teknolojisi Programı ( 1 ve 2.Ö.) 
 Elektrik ve Enerji Bölümü  Elektrik Programı (1 ve2.Ö.)
 Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojisi Bölümü  Otomotiv Programı (2.ö.)
 Kimya ve Kimyasal İşleme Teknolojileri Bölümü  Kimya Teknolojisi Programı (1.Ö.)
 
2011 – 2012 Eğiitm Öğretim Yılı İtibari ile eğitim – öğretime Samsun MYO bünyesinde devam
eden programlar

 
 BÖLÜM ADI PROGRAM ADI
 Bilgisayar Teknolojileri Bölümü  Bilgisayar Programcılığı Programı (1 ve 2.Ö.)
 El Sanatları Bölümü Mimari Dekoratif Sanatlar Programı (1 ve 2.Ö.) 
Makine ve Metal teknolojileri Bölümü Tarım makineleri Programı (1.Ö.)
 Bitkisel ve Hayvansal Üretim  Seracılık Programı
 Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı (1 ve 2. Ö.)
 Muhasebe ve Vergi Bölümü Muhasebe ve Vergi Uyg. Programı(1 ve 2. Ö.) 
  Görsel, İşitsel ve Medya Yapıcılığı Bölümü  Grafik tasarım Programı 
 Basım ve Yayın Teknolojileri Programı
 Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü  Çocuk Gelişimi Programı (1 ve 2.Ö.) 
 Park ve Bahçe Bitkileri Bölümü  Peyzaj ve Süs Bitkileri Programı (1 ve 2.Ö.)