Yüksekokul Yönetim Kurulu

YÜKSEKOKUL YÖNETİM KURULU ÜYELERİ
Kurul Başkanı                               Prof.Dr. Güray ERENER
Üye (Müdür Yrd.) Dr.Öğr.Üyesi  Taner YILDIZ
Üye (Müdür Yrd.) Öğr.Gör. Olcay ÖZIŞIK YAPICI
Üye Dr.Öğr.Üyesi  Fikret ÖZKARAMAN
Üye Dr.Öğr.Üyesi Dilek KANDEMİR
Üye Dr.Öğr.Üyesi Bülent KÖSE> Yüksekokul Yönetim Kurulu Kararları